Deklaracje

Jak zostać naszym pacjentem:
Zmiana lekarza podstawowej opieki zdrowotnej polega na wypełnieniu deklaracji:

Prosimy o zgłoszenie się do naszej przychodni z dowodem osobistym oraz dowodem ubezpieczenia (legitymacja ubezpieczeniowa, ostatni odcinek renty lub emerytury, zaświadczenie z PUP). Nasz personel pomoże państwu wypełnić odpowiednią ankietę i od tej chwili zostajecie objęci programem badań i leczenia.

Nowe deklaracje wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej – obowiązują od 15 czerwca 2014r.

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej