Podstawowa opieka zdrowotna

Opieka świadczona bezpłatnie, w ramach umowy z NFZ.

Warunkiem świadczenia opieki jest złożenie DEKLARACJI.

Medycyna rodzinna (Podstawowa Opieka Zdrowotna)

Na podstawie kontraktu z NFZ sprawujemy bezpłatną opiekę lekarską nad pacjentami, którzy zgłosili deklarację wyboru naszej przychodni.

W ramach tych zobowiązań oferujemy naszym podopiecznym:

  • Pełen codzienny dostęp do lekarza rodzinnego (lekarza podstawowej opieki zdrowotnej)
  • Wykonywanie wszystkich badań laboratoryjnych przysługujących pacjentowi zgodnie z wytycznymi NFZ
  • Wizyty domowe u pacjentów leżących i obłożnie chorych
  • Wykonywanie badań USG w zakresie zaleconym przez NFZ
  • Wykonanie badania EKG na zalecenie lekarza POZ
  • Wystawiania wszelkich zaświadczeń i skierowań lekarskich
  • Wykonania wszelkich szczepień ochronnych
  • Zalecone iniekcje dożylnie i domięśniowe, opatrunki
  • Wykonywanie zaleconych iniekcje dożylnie i domięśniowe, opatrunki
  • Pomoc w uzyskaniu telefonów i adresów do klinik i szpitali